Tổ chức của Chuyên gia Kinh tế Lê Xuân Nghĩa kể gì về việc bị xử phạt vi phạm thuế?

image

Vừa rồi, Cục thế TP Hà Nội đã mang kết luận thanh tra thuế tại CTCP Sản xuất xuất nhập cảng NHP (Mã CK: NHP) do ông Lê Xuân Nghĩa khiến cho Chủ tịch HĐQT.

Theo đấy, đoàn thanh tra đã yêu cầu NHP nộp số tiền thuế truy hỏi thu, tiền phạt, tiền chậm nộp nói từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm Phát luật về thuế (1/8/2017) sở hữu tổng số tiền hơn 511 triệu đồng do các vấn đề về kê khai thuế GTGT, thuế TNDN cũng như sử dụng hóa đơn.

Trước vấn đề này, đại diện NHP cho biết trong hơn 511 triệu đồng tiền truy hỏi thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế thì với khoảng 300 triệu đồng là khoản truy nã thu thuế TNDN. Lý do của vấn đề này là năm 2014 NHP mang Hiệp đồng nhận chuyển nhượng nhà xưởng và sử dụng nhà xưởng này để hoạt động sản xuất buôn bán.

Theo nguyên tắc kế toán và kiểm toán thì Công ty NHP phải trích ngay khấu hao TSCĐ là mọi nhà xưởng từ tháng 06/2014. Ngoài ra lúc quyết toán thuế, theo quan điểm của cơ quan thuế thì tại thời điểm tháng 6/2014 Đơn vị chưa được trích khấu hao nhà xưởng ấy (mặc dù nhà xưởng đó đã đi vào sinh sản marketing) vì chưa mang quyết định thu hồi đất và giao kèo thuê đất với quốc gia (Cơ thuế quan chấp thuận cho NHP trích khấu hao nhà xưởng từ 06/2015).

Về vấn đề này lãnh đạo đơn vị đã bàn thảo sở hữu Vụ chính sách thuế – Bộ tài chính. Vụ chính sách thuế cũng thừa nhận đây là lỗ hổng pháp lý nên cần sửa đổi trong thời gian đến đây.

Với việc NHP tiêu dùng 2 hóa hóa đơn doanh nghiệp bỏ shop kinh doanh có giá trị khoảng 7,3 triệu đồng, đơn vị cho biết lúc nảy sinh sắm hàng những doanh nghiệp này vẫn hoạt động marketing thông thường và NHP khi đấy sở hữu nhu cầu sắm hàng thì thực hiện việc tậu bán, nhận hàng và tính sổ tiền hầu hết để dùng cho sản xuất buôn bán. Việc những đơn vị trên sau đó bỏ shop kinh doanh là rủi ro bất khả kháng đối có NHP.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here