Vốn nhà nước tại 2 tổ chức kinh doanh truyền hình cáp tăng 700 triệu USD sau khi Kiểm toán nhà nước định giá lại

image

Theo Kiểm toán Nhà nước, kết quả kiểm toán tại 07 doanh nghiệp cho thấy việc xử lý các vấn đề tài chính trước khi cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế giễu, nhất là việc chọn lựa phương pháp định giá, xác định chi phí thương hiệu, ưu thế kinh doanh, giá trị các khoản đầu tư tài chính, giá trị quyền sử dụng đất…

Qua kiểm toán, KTNN đã xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước 20.818,9 tỷ đồng, trong đó: Kiểm toán việc định giá theo phương pháp tài sản của 07 doanh nghiệp, KTNN đã xác định giá trị thực tế vốn nhà nước tăng 5.134,59 tỷ đồng.

Số vốn Nhà nước tăng tại 7 tổ chức kinh doanh này bao gồm: Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su vietnam 440,64 tỷ đồng; Công ti mẹ – Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Tổng công ti Lương thực Miền Nam 388,5 tỷ đồng; Công ty mẹ – Tổng tổ chức kinh doanh Đầu tư và Phát triển Kĩ nghệ – TNHH MTV 1.333,65 tỷ đồng; Công ty mẹ – Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực dầu khí Việt Nam 2.029,18 tỷ đồng; Công ti TNHH Truyền hình cáp Saigontourist 152,18 tỷ đồng; Công ti TNHH MTV TCT Truyền hình Cáp Việt Nam 277,91 tỷ đồng, Công ty mẹ – TCT Dầu vn 512,53 tỷ đồng.

Đặc biệt, nếu áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu đối với Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) và Công ty TNHH MTV Tổng công ti Truyền hình Cáp vn (VTV Cab), KTNN xác định giá trị vốn nhà nước gia tăng so với phương pháp của cải 15.684,3 tỷ đồng.

Giá trị thực tế vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu dựa trên vận tốc tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tại Tổ chức kinh doanh TNHH Truyền hình cáp Saigontourist ngày càng tăng 12.018,07 tỷ đồng; Tại Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Tổng công ti Truyền hình Cáp vn ngày càng tăng 3.666,23 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu thích hợp nhất năm 2016 của SCTV ước đạt hơn 3.420 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 290 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Đối với VTV Cab, doanh thu từ dịch vụ truyền hình trả tiền và viễn thông có dây của công ti đạt 2.133 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước; Sau khi giảm trừ doanh thu từ các hợp đồng thích hợp tác kinh doanh, công ty ghi nhận 2.045 tỷ doanh thu thuần và 68,5 tỷ đồng lãi sau thuế.

Trước đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cũ kĩ phần hóa VTV Cab. Trong đợt tạo ra cũ kĩ phiếu lần đầu, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ và chưa tiết lộ tỷ trọng chào bán cho cổ lỗ đông chiến lược.

Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc kiểm kê, phân loại của nả và xác định một vài tài sản cố định vô hình vào tài sản cố định hữu hình chưa đúng là nguyên nhân khiến định giá của Công ti TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phải điều chỉnh phần giá trị quyền sử dụng đất từ của cải cố định hữu hình sang tài sản cố định vô hình khi định giá tài sản.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here