Yêu cầu Ban lãnh đạo cũ bàn giao tài sản, hồ sơ…cho HĐQT sau hơn 1 tháng miễn nhiệm

image

CTCP Khoáng sản Hòa Bình (mã chứng khoán KHB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị HĐQT cũ, Ban Tổng Giám đốc công ty bàn giao lại tài sản, hồ sơ, tài liệu công ty cho HĐQT trước ngày 8/8/2017.

Trong nghị quyết còn nêu rõ, nếu không thực hiện, HĐQT sẽ xem xét việc bãi nhiệm các cá nhân không bàn giao, đồng thời HĐQT sẽ đề nghị cơ quan pháp luật xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu thực hiện các cam kết về nghĩa vụ thuế của công ty với Nhà nước theo biên bản làm việc với Cục thuế tỉnh Hòa Bình ngày 17/7/2017.

Yêu cầu tra soát lại báo cáo tài chính thời kỳ 2013-2015 bà BCTC năm 2016, đánh giá lại các khoản phải thu, công nợ của Công ty; đánh giá lại hiệu quả các khoản vốn góp của công ty vào CTCP Khoáng sản và VLXD Gia Lai, CTCP Sơn Penmax…để có kế hoạch thu hồi phần vốn góp cho công ty. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện.

Trước đó tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty họp tháng 7 vừa qua, ông Trịnh Quốc Vân đã đề xuất đưa thêm nội dung “bãi nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT đương nhiệm”. Song bà Phạm Thị Hinh, Chủ tọa, cũng là Chủ tịch KHB lúc đó, cho rằng nếu muốn thêm nội dung vào chương trình đại hội, cần gửi bằng văn bản cho HĐQT đương nhiệm trước 3 ngày khai mạc đại hội. Tuy nhiên các cổ đông không chấp thuận, viện dẫn Luật doanh nghiệp và vẫn giữ nguyên đề nghị. Cuối cùng đề nghị này được ĐHCĐ thông qua.

Cũng tại Đại hội, ông Lâm Hoàng Giang, Thành viên HĐQT trình bày về việc thay đổi Thành viên HĐQT công ty – và nhận ủy quyền của bà Phạm Thị Hinh làm Chủ tọa Đại hội.

ĐHCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm với bà Phạm Thị Hinh, ông Lâm Hoàng Giang, ông Trần Anh Tú, bà Phùng Thị Kim Anh, ông Tạ Quang Minh, và một HĐQT mới được bầu ra, trong đó ông Nguyễn Thanh Sơn sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 1/7/2017.

Tính từ thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên đến nay đã hơn 1 tháng, việc ban lãnh đạo cũ chưa tiến hành bàn giao tài sản, hồ sơ tài liệu liên quan là điều khá lạ.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here