6 04 tuần lãi 53 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ lớn cùng kỳ

Công ty Cũ kĩ phần Nam Việt (mã CK: ANV) đã công bố BCTC quý 2/2017.

Riêng quý 2, doanh thu thuần đạt 668 tỷ đồng giảm 12,6% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán giảm hơn 14% nên lợi nhuận gộp đạt 101,2 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong kỳ mặc dầu doanh thu từ hoạt động tài chính giảm sút nhưng chi phí của hoạt động này cũng giảm, chi tiêu bán hàng cũng giảm nhẹ, chi tiêu QLDN ghi âm 1,5 tỷ đồng thay vì gần 68 tỷ đồng như cùng kỳ đã hỗ trợ tích cực cho KQKD trong kỳ của công ti, đáng xem xét hoạt động liên doanh liên minh chỉ còn lỗ 3,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 114,5 tỷ đồng vì DAP số 2 –Vinachem. Việc chịu phạt do vi phạm hợp đồng 18,47 tỷ đồng khiến hoạt động khác lỗ hơn 18 tỷ đồng nên kết quả ANV lãi ròng 27,6 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 112,4 tỷ đồng trong quý 2/2016.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2017, ANV đạt 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 52,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 107 tỷ đồng.

Cũ rích phiếu ANV đã có chu kỳ giảm giá suốt 2 năm qua, xuống dưới 4.000 đồng/cũ rích phiếu vào hồi đầu năm. Cũ kĩ phiếu ANV hạ thấp giá mạnh do khoản lỗ lũy kế từ các công ti đoàn kết đã “ăn” vào lợi nhuận kinh doanh chính, khiến ANV chỉ còn 19,5 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2016. Hội đồng quản trị công ty cho biết, khoản đầu tư ngoài ngành thủy sản như Tổ chức kinh doanh Cromit, khác lạ là Tổ chức kinh doanh cũ rích phần DAP2 – Vinachem, Công ty cổ hủ phần Rau quả Nông trại xanh thua lỗ khiến ANV có nhiều năm liền đạt mức lãi rất thấp.

Dĩ nhiên, bước sang năm 2017, ANV đã thoái vốn khỏi DAP và giải thể Công ty Rau quả Nông trại xanh. Bởi vậy, năm nay, ANV tự tin đặt mục tiêu kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 2.971 tỷ đồng, tăng 4,3%; lợi nhuận trước thuế 122 tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với năm 2016; cổ tức dự kiến 9% bằng tiền mặt.

Từ đầu tháng 2 đến nay, cũ kĩ phiếu ANV có thiên hướng tăng giá, hiện đạt 13.200 đồng/cổ hủ phiếu (ngày 20/7).

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here