An Phát Holdings quyết mua bằng được chứng quyền của AAA

image

Thưa ông, xin ông cập nhật về tiến độ đàm phán mua lại chứng quyền AAA?

Như chúng tôi có báo cáo cho AAA, cho đến hết ngày 11/07/2017 chúng tôi đã mua thắng lợi được 121.150 chứng quyền chiếm giữ 49,75% số lượng chứng quyền đang lưu hành. Chúng tôi tiếp tục đăng ký mua chứng quyền ở giá 38.000 đồng/cp và thời điểm đăng ký mua sẽ dài hơn để các nhà đầu tư có thể sắp xếp làm thủ tục.

Hiện chúng tôi mới gửi công văn báo cáo sang An Phát để nhờ đăng tin tức rộng rãi về việc chào mua này.

Tại sao giá trên thị trường đang giao dịch ở mức 31.000 đồng-35.000 đồng/cp, An Phát Holdings lại mua giá 38.000 đồng/cp?

An Phát Holdings có tham khảo định giá của một vài tổ chức kinh doanh chứng khoán lớn, ngoài ra chúng tôi cũng có bộ phận định giá nội bộ để đưa ra mức giá này. giá khởi điểm này chúng tôi đã tính từ đầu năm nhưng do việc bố trí tài chính bị chậm rãi hơn tiến độ nên tới gần đây chúng tôi mới thực hiện việc chào mua. Bởi vậy, giá mua không dựa vào vào giá hoạt động mua bán.

Dường như với một lượng chứng quyền lớn như vậy, cộng với kỳ vọng về mai sau của nhà đầu tư, nên họ cũng không bán giá thị trường cho chúng tôi.

Chúng tôi khẳng định dẫu giá cũ rích phiếu có giảm/tăng như thế nào, chúng tôi không bao giờ giảm giá mua dưới 38.000 đồng/cp.

Trong khi An Phát Holdings chào mua chứng quyền giá 38.000 đồng thì cũ kĩ phiếu AAA trên sàn đang đi xuống và hiện có giá 32.800 đồng. Tại sao An Phát Holdings không mua trên sàn mà nhất quyết phải mua chứng quyền?

Có rất nhiều lý do để chúng tôi nhất định phải mua bằng được chứng quyền của AAA. Một là việc mua dược 15% cổ hủ phần của Tổ chức kinh doanh thì không thể mua được theo giá hiện tại. Hai là chúng tôi muốn bảo vệ lợi ích của chúng tôi nên không muốn 15% cổ hủ phiếu đó rơi vào tay một nhà đầu tư không thân thương nào đó. Ba là hiện An Phát Holdings đã nắm gần 25% cổ phần AAA rồi nên việc mua cổ lỗ phần trên sàn sẽ phải thực hiện chào mua công khai.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc gom mua chứng quyền AAA của An Phát Holdings cho thấy công ty đang có động thái nhằm chống lại việc thâu tóm từ một đối tượng khác. Ông nghĩ sao?

Thực ra việc chống thâu tóm thì đều có ở bất kỳ một doanh nghiệp tư nhân nào. Chúng tôi cảm thấy cần gần bó lâu dài với công ty nên xác định chiếm hữu tối ưu nhất trong tài năng tài chính của chúng tôi, đó mới là lý do chính.

Sau khi gom đủ chứng quyền để có thể nắm 51% AAA, liệu An Phát Holdings có muốn mua thêm cổ phiếu trên sàn và nâng tỷ lệ chiếm hữu lên trên 51%?

Như tôi đã trình bày, việc mua sở hữu thêm sẽ phải chào mua công khai. Cho nên chúng tôi sẽ chờ đến ĐHCĐ năm 2018 để xin cũ kĩ đông cho phép không phải chào mua công khai để nâng tiếp chiếm hữu.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here