Chính phủ chỉ đạo hoàn toản về xử lý nợ xấu ngân hàng


Chính phủ chỉ đạo toàn diện về xử lý nợ xấu ngân hàng

Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.


Bảo Quyên


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai chấp hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Chỉ thị cho biết, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trong đó luật pháp vài biện pháp xử lý nợ xấu, của nả bảo đảm của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, gian truân pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và của nả bảo đảm các khoản nợ của tổ chức tín dụng, tạo hình thức xử lý đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu đảm bảo các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ yếu, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động chế biến, kinh doanh của nền kinh tế.

Sẵn sàng điều kiện đảm bảo chấp hành

Để triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 42/2017/QH14, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các luật pháp tại nghị quyết, đồng thời chỉ huy triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế giễu tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò Tổ chức kinh doanh Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng vn (VAMC) trong xử lý nợ xấu; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ trọng nợ xấu nội bảng của chuỗi hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ xấu đã thi hành các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%, không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém được Chính phủ phê duyệt xử lý theo phương án riêng.

Nhằm sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bình thường, tuyên truyền nghị quyết, kết thúc trước ngày 15/8/2017.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan liên quan chỉ dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, của nả gắn liền với đất theo qui định tại Nghị quyết.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối thích hợp với các cơ quan liên quan chỉ dẫn hoạt động trao đổi nợ xấu của VAMC theo luật pháp tại Nghị quyết. Các văn bản hướng dẫn chấp hành Nghị quyết phải ban hành trước ngày 15/8/2017.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chỉ huy cơ quan thực hiện án các cấp thi hành các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, VAMC theo quy định tại Nghị quyết; tập trung chỉ đạo, tổ chức chấp hành lập cập, đúng pháp luật các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực quy định.

Bộ Công an lãnh đạo cơ quan công an các cấp chấp hành nhiệm vụ giữ gìn an toàn, trật tự khi tổ chức tín dụng, VAMC chấp hành quyền thu giữ của cải đảm bảo của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại nghị quyết.

Bộ Tài nguyên và Không gian chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của nả có trách nhiệm thi hành thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo luật pháp tại Nghị quyết.

Hoàn thiện hệ thống luật pháp về xử lý nợ xấu

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan liên quan lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách trung ương và nợ xấu của chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ.

Chính quyền địa phương có nghĩa vụ lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng căn bản liên quan đến nợ xấu thuộc bổn phận chi của ngân sách địa phương.

Ngân hàng Nhà nước có nghĩa vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra tổ chức tín dụng, VAMC trong việc thực hiện Nghị quyết.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát và báo cáo Chính phủ về đề xuất hoàn thiện chuỗi hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo trên cơ sở thực tiễn áp dụng các luật pháp tại Nghị quyết trước ngày 15/8/2021.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có trách nhiệm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị điều hành của tổ chức tín dụng, đặc biệt là quản trị rủi ro; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thành các văn bản quy phạm qui định về cấp tín dụng của tổ chức tín dụng để hạn chế giễu nợ xấu phát sinh; tăng cường năng lực thanh tra, giám sát của hệ thống cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định về giao dịch bảo đảm.


Nguồn: VnEconomy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here