Trốn mua nợ, DATC mang tiền đi gửi


“Trốn” mua nợ, DATC mang tiền đi gửi

Năm 2010, DATC đạt lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, tăng 5,6% (7 tỷ đồng) so với năm 2009.


Quý Hiểu


Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả
kiểm toán sử dụng hơn 2.000 tỷ đồng không đúng nhiệm vụ của Công ty TNHH
Một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

DATC “không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chính là mua bán nợ và
đầu tư dài hạn tái cấu trúc cho doanh nghiệp”, Kiểm toán Nhà nước đánh
giá trong về hoạt động kinh doanh và chức năng nhiệm vụ được giao của
các tổ chức tài chính trong năm 2010.

Cụ thể, nguồn vốn, quỹ của DATC đến 31/12/2010 là trên 2.616 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số vốn để mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc doanh nghiệp
chỉ chiếm 47,23%, tương đương 1.235,88 tỷ đồng, còn số tiền DATC gửi
ngân hàng (Công ty Cho thuê tài chính 2 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam – ALCII) tới 48,61%, tương đương với 1.272 tỷ
đồng.

Chính việc sử dụng vốn không đúng, gửi tiền và cho vay không đúng nhiệm
vụ, nên việc sử dụng vốn của DATC đạt hiệu quả thấp, thanh khoản kém. Hệ
số bảo toàn vốn năm 2010 (vốn chủ sở hữu năm 2010 trên vốn chủ sở hữu
năm 2009) là 1,04%, rất thấp so với lạm phát năm 2010  là 11,75%).

Còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu là 5,48%,
thấp hơn so với năm 2009, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn
đầu tư vào công ty con là 5,2%, công ty liên doanh liên kết là 0,06%,
đầu tư dài hạn khác là 2,8%.

Ngoài ra, việc gửi tiền của đơn vị này cũng dẫn tới có nguy cơ mất vốn.
Cụ thể, DATC gửi tiền tại ALC II 110 tỷ đồng, thế nhưng đến 31/12/2011,
các hợp đồng tiền gửi tại ALCII đã quá hạn trên 2 năm, DATC chỉ thu được
12,68 tỷ đồng tiền lãi, nguy cơ mất vốn ước tính trên 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng này còn cho Công ty Cà phê Ia Châm vay
27,39 tỷ đồng, cho Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 675 vay 6 tỷ
đồng.

Về nhiệm vụ được giao của DATC, Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá, hoạt
động mua bán nợ và tiếp nhận bàn giao tại DATC còn rất nhiều tồn tại.

DATC sử dụng nợ phải thu và tài sản tồn đọng đã mua để góp vốn thành lập
Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Kạn – DATC nhưng không thuê thẩm định giá,
không xử lý tài chính đối với các khoản nợ và tài sản tồn đọng đã mua
trước khi góp vốn.

Ngoài ra, thời điểm tháng 3/2011, DATC đã xóa nợ 26,96 tỷ đồng cho Công
ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 134 mà không căn cứ vào báo cáo
tài chính năm 2010 là không đúng quy định về chức năng hoạt động đã được
Bộ Tài chính ban hành, Kiểm toán Nhà nước nhận xét.

Trong phần trao đổi với báo giới tại cuộc họp báo công bố kết quả kiểm
toán năm 2010 vào sáng 18/7 tại Hà Nội, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Lê
Minh Khái cho hay, trong bối cảnh khó có một công ty mua bán nợ xấu được
thành lập, thì với vai trò của mình, DATC lại có những hoạt động chưa
đúng với nhiệm vụ.

Kiểm toán Nhà nước cũng ghi nhận thành tích của DATC trong thời gian qua
cũng đã giúp được một số doanh nghiệp tái cơ cấu thành công.  Và năm
2010, DATC đạt lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, tăng 5,6% (7 tỷ đồng) so
với năm 2009.

Song theo lời ông Khái, Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị với Chính phủ và
Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm điểm quyết liệt DATC về những hoạt động chưa
đúng của đơn vị này.Nguồn: VnEconomy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here