ACB, CRE, GEX, CII, HNG, TNT, CLW, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/04/2021 13:00

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] (SSMIT) đã mua 368.000 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch SSMIT không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 23/3 đến 16/4/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ACB, Norges Bank đã mua 8.565.224 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch Norges Bank không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 19/3 đến 16/4/2021.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Vũ sở hữu 579.972 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/4 đến 21/5/2021.

Tổng công ty thiết bị điện Việt Nam (GEX): Công ty TNHHMTV Đầu tư GEX đã bán  9.749.361 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký bán trước đó, giả lượng sở hữu sau giao dịch xuống 64.950.000 cp (tỷ lệ 13,3%). Giao dịch thực hiện từ 17/3 đến 15/4/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (CII): Quỹ Amersham Industries Limited đã bán 793.000 cp và quý Grinling International Limited đã bán 1.480.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 24.557.698 cp (tỷ lệ 10,2821%) xuống 22.284.698 cp (tỷ lệ 9,2204%). Giao dịch thực hiện ngày 19/4/2021.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán 72.110.085 cp trong tổng số 80 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 258.055.755 cp (tỷ lệ 23,28%). Giao dịch thực hiện từ 22/3 đến 20/4/2021.

CTCP Tài Nguyên (TNT): Ông Nguyễn Gia Long, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.500.020 cp (tỷ lệ 5,95) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 12/4 đến 20/4/2021.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQ, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Phong sở hữu 660.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/4 đến 21/5/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Đinh Ngọc Thắng, ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 500.000 cp (tỷ lệ 1,37%). Giao dịch thực hiện từ 19/3 đến 14/4/2021.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "ACB, CRE, GEX, CII, HNG, TNT, CLW, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)