ACB dự kiến lãi trước thuế 2021 trên 10.600 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ

17/03/2021 10:00

HĐQT ACB dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020 bằng việc phát hành thêm 540.389.615 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngàt 6/4 tới tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Theo đó, HĐQT ACB dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020 bằng việc phát hành thêm 540.389.615 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 25% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), qua đó nâng vốn điều lệ lên 27.019 tỷ đồng.

Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB...Dự kiến ACB sẽ hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong quý 3/2021.

Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020 là hơn 7.669 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT ACB cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%.

ACB cũng đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản đạt 10%; quy mô tín dụng và tiền gửi khách hàng tăng 9%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Cũng trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, ACB sẽ trích lập gần 1.296 tỷ đồng cho các quỹ gồm: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ các công ty con và quỹ khen thưởng phúc lợi.

Đồng thời, kiến nghị mức thù lao và ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát là 0,6% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 và tương đương năm 2020.

Được biết, lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2020 đạt 9.596 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 126% kế hoạch (7.636 tỷ đồng); tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) đạt 1,86%, cao hơn mức 1,69% năm 2019 và ROE đạt 24,31%, tương đương mức của năm 2019.

Theo SSI Research, với khả năng duy trì kết quả hoạt động vững chắc trong năm 2021, ACB tiếp tục là cổ phiếu được SSI lựa chọn hàng đầu trong ngành ngân hàng. SSI duy trì khuyến nghị khả quan và nâng giá mục tiêu thêm 14% lên 37.300 đồng/cổ phiếu khi điều chỉnh hệ số P/B mục tiêu từ 1,6x lên 1,8x.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ACB được giao dịch quanh mốc 33.500 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "ACB dự kiến lãi trước thuế 2021 trên 10.600 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)