Bắc Giang: Giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội

16/04/2021 12:02

Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách sơ bộ và tiểu sử tóm tắt của 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (trong đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 11 người; tự ứng cử 2 người). Qua lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú, công tác đối với những người được giới thiệu, tất cả đều được 100% cử tri tín nhiệm; 2 người tự ứng cử có tín nhiệm dưới 50%.

Với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, qua hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập, chuyển danh sách sơ bộ và tiểu sử tóm tắt 148 người ứng cử (các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 147 người; tự ứng cử 1 người) về nơi cư trú và công tác. Qua lấy ý kiến, 147 người được giới thiệu ứng cử có số biểu quyết tín nhiệm 100%; 1 người tự ứng cử đạt 33% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và 100% tín nhiệm của cử tri nơi công tác.

Sau khi thông qua danh sách trích ngang; căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, các đại biểu thảo luận, thống nhất biểu quyết giới thiệu 11 người (không bao gồm đại biểu do Trung ương giới thiệu) ứng cử ĐBQH khóa XV.

Các đại biểu nhất trí không đưa 20 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX (trong đó 19 người có đơn xin rút; 1 người không đủ điều kiện); nhất trí giới thiệu 128 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang, hội nghị đã thảo luận dân chủ, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm để lựa chọn, lập danh sách những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Ngay sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba tới Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử tỉnh bảo đảm thời gian theo quy định. Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định pháp luật. Tổ chức hội nghị hướng dẫn người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử.

Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)