Bamboo Capital lùi thời gian lấy ý kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông và đấu giá ra công chúng

18/06/2022 13:29

Công ty BCG thông báo điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ 4/7 đến 21/7 thay vì ngày 22/6 - 11/7 như trước.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã CK:BCG) vừa thông báo điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có phối hợp hình thức bỏ phiếu trực tiếp) là từ ngày 4/7 đến ngày 21/7. Trước đó, thời gian doanh nghiệp này công bố là từ ngày 22/6 - 11/7. 

Bên cạnh việc điều chỉnh thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ban lãnh đạo BCG cũng bổ sung thêm một vài hạng mục. 

Cụ thể, ngoài tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tờ trình thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần, cổ đông sẽ xem xét tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, thông tin chi tiết hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/đơn vị với tỷ lệ thực hiện 2:1. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đấu giá 250 triệu cổ phiếu ra công chúng có giá chào bán khởi điểm tối thiểu 70% giá khởi điểm bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường, tính đến ngày ra nghị quyết chào bán.

Sau đợt chào bán, dự kiến, vốn điều lệ của BCG sẽ tăng từ 5.033 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến góp 5.000 tỷ đồng vào BCG Financial để tăng vốn cho Bảo hiểm AAA và đầu tư thêm mảng fintech cho công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số, đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính.

 

Bamboo Capital (BCG) lãi quý I/2022 tăng trưởng 221% so với cùng kỳ

Trước đó, doanh nghiệp cũng chào bán 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 20.000 đồng/đơn vị, dự thu về 1.200 tỷ đồng để đẩy mạnh mảng bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm, doanh thu BCG đạt 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 221% so với cùng kỳ. Sự đóng góp về mặt doanh thu chủ yếu đến từ 3 mảng hoạt động chính: xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo. Trong đó, mảng bất động sản góp tỷ trọng lớn với 337,9 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án, cùng với lợi nhuận đột biến đến từ việc chuyển nhượng dự án khách sạn.

Bạn đang đọc bài viết "Bamboo Capital lùi thời gian lấy ý kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông và đấu giá ra công chúng" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)