BIDV dự kiến tăng vốn thêm 8.300 tỷ đồng

22/03/2021 01:01

Trong năm nay, BIDV lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 48.524 tỷ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đồng thời chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong đó đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao.

Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của BIDV là 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không vượt 1,6%.

BIDV cũng trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Trước đó, năm 2019, nhà băng này cũng đã tăng mạnh vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 40.220 tỷ và thặng dư vốn cổ phần hơn 14.200 tỷ.

Tuy nhiên, BIDV tiếp tục phải đối mặt với áp lực tăng vốn. Sau tăng tốc tín dụng cuối năm và quyết định chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, hệ số CAR của BIDV sẽ giảm xuống 8,34%, từ mức 8,77% tại ngày 31/12/2019. Tỷ lệ vốn cấp 1 đạt 5,88%. Số dư trái phiếu cấp 2 đã gần đến giới hạn.

Do đó, trong năm 2021, ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%). Phương án tăng vốn gồm phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý 3 – quý 4/2021. Trong khi đó, việc chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ của BIDV cũng sẽ kiến nghị việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con. Ngân hàng cho biết việc chuyển đổi phù hợp với chiến lược tổng thể của BIDV trong hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính khu vực, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.

Cuối năm 2020, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản là 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Chi nhánh này bắt đầu có lãi từ năm 2018, sớm hơn 1 năm so với Đề án thành lập, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1,62 triệu USD.

Bạn đang đọc bài viết "BIDV dự kiến tăng vốn thêm 8.300 tỷ đồng" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)