Tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất hiện nay

Đôi khi trong chúng ta khi làm một công việc nào đó một thời gian sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề chẳng hạn như cảm thấy không phù hợp với văn hóa công ty, mâu thuẩn với cấp trên, thay đổi chổ ở, chế độ đãi ngộ không thỏa đáng, không có cơ hội phát triển, thăng tiến.

Vì những lý do trên mà chúng ta muốn tìm một công việc khác và xin nghỉ việc tại công ty đang làm. Để cho quá trình xin nghỉ việc thuận lợi và để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp thì một mẫu đơn xin nghỉ việc sẽ đáp ứng được điều kiện đó. Hãy cùng dvt.vn tham khảo những mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất hiện nay nhé!

Tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất hiện nay

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Kính gửi :

Tôi tên là:
Chức vụ: Bộ phận
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày …… tháng …… năm …….
Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc cho: …………………………..Bộ phận……………………………..
Các công việc được bàn giao

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trưởng bộ phận                                                                           Người làm đơn

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Kính gửi: Ban giám đốc Công ty…………………………………………………………………..
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………..
Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà.
Tôi xin chân thành cám ơn!
…., ngày….. tháng…..năm……
Người làm đơn

Mẫu 3:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——
ĐƠN XIN THÔI VIỆC
Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty…………………………………………………………………
Trưởng phòng…………………………………………………………………………………..
Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………..
Bộ phận làm việc………………………………………………………………………………….
Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty …………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.
Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.
Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………. , ngày ……tháng ….. năm 20……
Ý kiến của trưởng bộ phận                                                  Người làm đơn

Mẫu 4:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên:                                                                                                              Chức vụ:
Đơn vị:
Thời gian đã làm việc tại Công ty :
Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:
Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:
Ý kiến của người quản lý trực tiếp :

Ý kiến của Phòng NS:

Ý kiến của Giám đốc điều hành :

………, Ngày…….. tháng…….. năm 20……

Người Xin phép             Trưởng bộ phận              Phòng NS             Giám đốc điều hành

 

Mẫu 5:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————
ĐƠN XIN THÔI VIỆC
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………………
Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Tôi tên là: ………………………………………….. …………………………………………
Bộ phận : ………………………………………….. ………………………………………….
Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi được Thôi việc kể từ ngày …/…/…
Lý do xin Thôi việc:……………………………………. …………………………………..
………………………………………….. ………………………………………….. …………..
………………………………………….. ………………………………………….. …………..
Tôi thực hiện việc báo trước là ……. ngày, kể từ ngày làm đơn.
Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho:………………………………………. ……..
Bộ phận:……………………………………. ………………………………………….. ……..
Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho Công ty. Cảm ơn Ban Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.
Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.

…….., ngày … tháng … năm …
Người làm đơn
Mẫu 6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Kính gửi: – Phòng Đào tạo và Giáo dục …….
– BGH Trường ………………..
Tôi tên là:
Sinh ngày:
Trình độ chuyên môn:
Công việc hiện làm:
Đơn vị công tác:
Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại trường ………………… Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BGH trường ………………………. và lãnh đạo phòng GD&ĐT …… cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………, ngày…tháng…năm…
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG                                                                          Người viết đơn
>>>> Tải ngay những mẫu đơn xin nghỉ việc