Jung Kook và dàn em út toàn năng nhà HYBE

Là những thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm song Jung Kook, Dino, Huening Kai, Eun Chae và Hyein được nhiều người biết đến nhờ sức hút mạnh mẽ và tài năng đa dạng.