Quan Hiểu Đồng thay đổi với phong cách gợi cảm

Quan Hiểu Đồng từng bị đánh giá có gu thời trang kém nổi bật. Tuy nhiên, cô hiện thay đổi phong cách để tận dụng lợi thế hình thể.