Chi Dân đưa rap vào sản phẩm âm nhạc mới

Chi Dân trở lại với sản phẩm có phong cách nổi loạn “Nỗi nhớ không bao giờ quên”. Bài hát đang giữ vị trí thứ 9 #zingchart real-time.