Sao nam 17 tuổi của Trung Quốc bị chỉ trích hành xử

Biên Trình là sao nhí triển vọng của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, anh đang tự đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt nhà sản xuất và khán giả vì thái độ hành xử không chuẩn mực.