Bản đồ Châu Đại Dương - Tổng hợp bản đồ Châu Úc (Châu Đại Dương)

Châu Đại Dương là một khu vực địa lý bao gồm Melanesia, Micronesia, Polynesia và Australasia. Châu lục này trải trên Đông Bán cầu và Tây Bán cầu, có diện tích 8.525.989 km² và dân số khoảng 40 triệu. Châu...