Fortex (FTM): Quý 1 lỗ tiếp 47 tỷ đồng

Fortex (FTM) đã báo lỗ trong cả 2 năm 2019 và 2020, hiện cổ phiếu đang nằm trong diện kiểm soát.