Góc nhìn CTCK: Tiếp tục tích luỹ quanh ngưỡng 1.080 điểm, cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu đã tăng mạnh

BSC cho rằng, ngưỡng 1.080 đang cho thấy lực mua tốt, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tích lũy quanh ngưỡng này.