Tự doanh CTCK chấm dứt chuỗi 3 tuần bán ròng liên tiếp, mua ròng trở lại 1.327 tỷ đồng

Khối tự doanh chấm dứt chuỗi 3 tuần bán ròng liên tiếp trên HoSE bằng việc mua ròng trở lại 1.316 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 20 triệu cổ phiếu.