Đường sắt Hà Nội và Sài Gòn tiếp tục lỗ trong quý 1

Đường sắt Hà Nội có doanh thu cao gấp đôi nhưng chịu lỗ tới 60 tỷ đồng trong khi đó Đường sắt Sài Gòn chỉ lỗ chưa đến 1 tỷ đồng.