4 tầng an toàn bảo vệ Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) chính thức ra mắt sản phẩm trái phiếu iBond Protect với 4 tầng bảo vệ an toàn cho Nhà đầu tư, đặc biệt được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Techcombank.