Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Vietinbank Securities đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển minh bạch, lành mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.