Hoạt động vui chơi giải trí mở cửa, Công viên nước Đầm Sen (DSN) báo lãi kỷ lục trong quý 2, cổ phiếu lập đỉnh mới

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DSN ghi nhận doanh thu đạt 128 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng; lần lượt tăng gần 440% và 1.307% so với nửa đầu năm 2021.