Louis Holdings muốn chào bán 35,5 triệu cổ phiếu đầu tư nhà máy chế biến gạo và nông sản đông lạnh

Louis Holdings sẽ chào bán 35,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá chào bán do HĐQT xác định. Doanh nghiệp lên kế hoạch lãi 36 tỷ năm 2021, riêng quý I lãi 4,2 tỷ đồng.