Cao Su Phước Hoà (PHR) đặt mục tiêu lãi trước thuế "đi lùi" 40%, cổ tức tiền mặt tối thiểu 30%

VDSC cho rằng phần thu nhập đền bù từ thương vụ với VSIP sẽ tiếp tục là điểm tựa lợi nhuận 2023 của PHR.