Sợi Thế Kỷ (STK): Quý 3 lãi 62 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Nhờ ưu tiên sản xuất các mặt hàng mang lại giá trị gia tăng cao nên biên lợi nhuận của Sợi Thế Kỷ (STK) tăng cao so với cùng kỳ.