Thị giá giao dịch quanh vùng đỉnh, Hodeco (HDC) báo lợi nhuận quý 3 gấp hơn 2 lần cùng kỳ lên 67 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Hodeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 209,7 tỷ đồng, tăng 91,7% so với cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành 82% mục tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.