Lợi nhuận của PV Power (POW) tăng thêm gần 230 tỷ sau kiểm toán

Như vậy, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 2022 của POW tăng 24% so với mức đạt được cùng kỳ năm trước