SHS muốn bán 1,2 triệu cổ phiếu SHB

SHS đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian từ 11/3 đến 9/4 ...