Reuters: Bamboo Airways lên kế hoạch IPO tại Mỹ vào quý 3, vốn hóa 4 tỷ USD

Hiện Bamboo Airways đã lựa chọn một công ty kiểm toán quốc tế để chuẩn bị cho kế hoạch IPO này, dự kiến trên Sàn Giao dịch chứng khoán New York (NYSE)...