Nam Tân Uyên (NTC): Quý 1 lãi 113 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ

Nhờ doanh thu tăng cao đã giúp Nam Tân Uyên (NTC) báo lãi tăng trưởng 32% trong quý 1/2021.