Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG

HAGL vừa đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE), nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính...