Kido lãi 60 tỷ trong mùa Trung thu 2022

Tập đoàn đạt doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận 60 tỷ đồng trong mùa Trung thu 2022.