Khách sạn Đông Á tạm dừng hoạt động công ty con do kinh doanh không hiệu quả

Công ty TNHH Đông Á Nha Trang sẽ tạm ngừng kinh doanh từ ngày 20/3 đến ngày 31/12/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn tới kinh doanh không hiệu quả...