Khối ngoại giảm bán, chỉ còn gần 280 tỷ đồng trong phiên 12/3

Áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu nhưng đã giảm đáng kể, chỉ còn 278 tỷ đồng. Lực bán tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu như VNM, VCB, DGW…