Blog chứng khoán: Thiệt hại khi nghẽn lệnh lớn hơn nhiều chuyện nâng lô

Ngay cả khi chứng khoán thế giới tăng tốt mà tâm lý chung vẫn không cải thiện nhiều trong phiên này. Hệ thống giao dịch đang cản trở dòng tiền lớn vận động...