Ổ SSD giả ở Trung Quốc lừa được cả phần mềm kiểm tra của Samsung

SSD giả Samsung 980 Pro trên chợ đồ cũ tại Trung Quốc được làm tinh vi đến mức đánh lừa cả phần mềm kiểm tra ổ chính hãng Samsung Magician.