Google cảnh báo lỗ hổng trên điện thoại dùng chip Exynos

Google phát hiện 18 vấn đề trên điện thoại dùng chip Exynos, trong đó có lỗ hổng cho phép tấn công qua cuộc gọi điện thoại.