Cổ phiếu ngành nào sẽ bật tăng mạnh sau "đỉnh dịch"?

Dầu khí, phân bón, ngân hàng và bất động sản được nhóm phân tích của PSI cho rằng có tiềm năng tăng trưởng sau khi đỉnh dịch đã qua và nền kinh tế đã "tạo đáy".