Giá Bitcoin sẽ giảm xuống còn 5.000 USD trong năm 2023

Báo cáo “Những bất ngờ thị trường tài chính 2023” của Ngân hàng Standard Chartered đã dự báo một kịch bản sụt giảm đến 70% giá trị của Bitcoin.