Tiềm lực doanh nghiệp “ngồi chung mâm” với Trungnam Group tại DA điện mặt trời nghìn tỷ

Công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT) vừa hoàn tất thương vụ mua 49% cổ phần tại nhà máy Điện mặt trời gần 5.000 tỷ của Trungnam Group ở Ninh Thuận.