Thách thức của tân Tổng giám đốc CMC

Ông Hồ Thanh Tùng vừa được Đại hội đồng cổ đông CMC bổ nhiệm giữ giữ chức vụ tổng giám đốc với mục tiêu đến 2025 trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đẳng cấp quốc tế với doanh thu tỷ USD và quy mô hơn 10.000 nhân sự, tăng gấp ba lần so với hiện tại.