Hợp tác với Amazon, thương gia Việt Nam đạt doanh thu triệu đô

Hợp tác với Amazon, số thương gia bán hàng đạt giá trị ít nhất 1 triệu USD từ Việt Nam đã tăng gấp ba lần vào năm ngoái, trở thành xu hướng hiệu quả.