Đà Nẵng: Uỷ ban ra hạn cuối, sở Xây dựng vẫn chậm chạp

Ông Lê Quang Nam đề nghị khởi công 1/3 nhưng đến nay, các đơn vị vẫn chưa có báo cáo, khiến nhiều dự án chậm tiến độ.