CEO Pizza Home kể chuyện trở thành 'thánh bắt trend' mùa Covid

Nhà sáng lập chuỗi Pizza Home Hoàng Tùng khẳng định, thương hiệu này không thể so với các ông lớn nước ngoài về quy mô, về tài chính hay về hệ thống quản trị nhưng hoàn toàn có thể vượt qua họ về việc đẩy mạnh ý tưởng mới và trở thành một thương hiệu có tính sáng tạo cao trên thị trường.