Sức hút năng lượng tái tạo, ông lớn Sao Mai có "hái tiền" từ mặt trời?

Từng tham vọng trở thành “người tiên phong” đầu tư năng lượng sạch, Sao Mai Group của đại gia xứ Thanh Lê Thanh Thuấn trở nên có tiếng tăm trong lĩnh vực này.