Bình Định sắp có khu đô thị và du lịch hơn 5.228 tỷ đồng

Dự án khu đô thị và du lịch An Quang vừa được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận đầu tư có diện tích 89,2 ha được chia thành 2 tiểu khu, trong đó khu đô thị 48,5 ha và khu dịch vụ du lịch 40,69 ha.