Khoa học và nghệ thuật trong lập kế hoạch kế nhiệm

Thành công của việc lập kế hoạch kế nhiệm phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo và đưa ra quyết định khó khăn theo một cách trực quan.