Tăng giá trị nhờ tư duy tinh gọn

Việc nhìn nhận về tinh gọn ở nhiều doanh nghiệp đang diễn ra cồng kềnh, hình thức, không tập trung vào giá trị và mục đích cốt lõi dẫn đến khoảng cách lớn từ mục tiêu đến hành động của cả doanh nghiệp và người lao động.