Tăng 15 bậc, Việt Nam lần đầu lọt nhóm chỉ số tự do kinh tế trung bình

Với 61,7 điểm, Việt Nam là nền kinh tế tự do thứ 90 trong bảng xếp hạng điểm số tự do kinh tế của Heritage Foundation.