Tuyển dụng nhân tài nhờ tư duy tiếp thị kỹ thuật số

Người làm tuyển dụng giờ đây còn phải mang trong mình tư duy của một người làm tiếp thị thực thụ để tập trung vào xây dựng thương hiệu tuyển dụng bằng những nội dung hấp dẫn một cách đều đặn và trong dài hạn để thu hút được ứng viên tiềm năng.