Điều gì khiến Shopee từ công ty game thành "vua bán hàng" ở Việt Nam?

Khai sinh từ một công ty trò chơi, Shopee đã trở thành nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á cũng như Việt Nam chỉ sau 5 năm, với những bí quyết đơn giản