Đề xuất xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

Đây là thông tin đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng vừa cung cấp.