Giá đất nền “nhảy múa” khắp nơi, gỡ bằng cách nào?

Theo chuyên gia, các hành vi mua bán, môi giới bằng cách liên kết phát tán thông tin giả, qua đó tạo nên ‘sốt giá’ giả sẽ tác động xấu đến thị trường và xã hội.