Hàng quán Hội An thanh lý, trả mặt bằng hàng loạt

Sau một năm không còn khách Tây, hàng trăm gian hàng ở Hội An phải đóng cửa khiến nhiều góc phố cổ đìu hiu.