“Đặt cược” vào cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ dồn một lượng lớn ngân sách địa phương trong vòng 5 năm tới để góp vào Dự án PPP đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.