Ồ ạt chạy đua mở thêm khu công nghiệp

Theo bảng xếp hạng sức khỏe tài chính 66 nền kinh tế mới nổi của Tạp chí The Economist năm 2020, Việt Nam đứng thứ 12, thuộc nhóm an toàn sau đại dịch Covid-19 với các chỉ số tài chính ổn định. Đây được xem là cơ hội lớn để thu hút dòng vốn đầu tư  nước ngoài. Nhiều địa phương từ Bắc chí Nam đang chạy đua mở rộng và thành lập thêm khu công nghiệp mới để đón đầu cơ hội này.